W przyszłym roku Instytut Pamięci Narodowej udostępni tajne dokumenty o współpracy Związku Sowieckiego z bezpiekami krajów bloku wschodniego.

Dr Jarosław Szarek – prezes IPN powiedział, że dokumenty pokażą, jak „centrala w Moskwie zręcznie sterowała swymi odpowiednikami w państwach satelickich” i ukażą “w nowym świetle skalę jeszcze większej zależności państw bloku sowieckiego od Moskwy”.
Prezes IPN przypomniał również, że do 31 marca zakończy się przegląd akt z tzw. zbioru zastrzeżonego. Zostaną one wtedy udostępnione publicznie, za wyjątkiem dokumentów, które zostaną uznane za wciąż ważne ze względu na bezpieczeństwo państwa