We wtorek ks. Bernard Ardura, postulator procesu, poinformował, że proces beatyfikacyjny jednego z ojców założycieli Zjednoczonej Europy jest na etapie redakcji positio – dokumentu, który ma wykazać heroiczność cnót Roberta Schumana.

Ardura uczestniczył w sympozjum „Zjednoczona Europa – ideą kandydatów na ołtarze” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Spotkanie poświęcono ideom twórców zjednoczonej Europy – Alcide de Gasperiego i Roberta Schumana. Wobec obu toczy się proces beatyfikacyjny w kościele katolickim.

Robert Schuman, powołując Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, miał dalekosiężny cel, by potem przekształcić ją w tzw. Stany Zjednoczone Europy, likwidując suwerenność państw narodowych. Jednocześnie sprzeciwiał się izolowaniu Niemiec jako kary za rozpętanie II wojny światowej. Pastor Paweł Chojecki przypomina, że narody stworzył Bóg, mieszając ludzkości języki podczas budowy wieży Babel. Każdy, kto niszczy państwa narodowe, jest wspólnikiem piekła w dążeniu do stworzenia rządu światowego. Czy katolicy będą się modlić za pośrednictwem tego piekłoszczyka? Więcej w programie o Kowalski&Chojecki na żywo.