– Dzisiaj nad ranem zawarliśmy porozumienie z UniCredit, dotyczące znaczącego nabycia kontrolnego pakietu akcji w Pekao SA. Jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli i zrealizowane zostaną kolejne etapy tej transakcji, jest ogromna szansa, że żubr wróci z ziemi włoskiej do Polski – mówił na konferencji poświęconej tej sprawie Michał Krupiński, prezes PZU SA. Jednocześnie, jak głosi komunikat, zarząd i rada nadzorcza PZU SA wyraziły zgody na zawarcie z UniCredit umowy sprzedaży pakietu akcji banku oraz innych umów niezbędnych do realizacji planowanej transakcji.

Bank Polska Kasa Opieki dzisiaj nazywany Bankiem Pekao, został założony w 1929 r. jako państwowy bank komercyjny. Od 1998 był spółką akcyjną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 1999 roku nad spółką kontrolę przejęło włosko-niemieckie konsorcjum UniCredito Italiano i Allianz. Włosi za Bank zapłacili 1 mld dolarów co wówczas było równowartością prawie 4 mld złotych. Przypomnijmy, że dzisiaj odkupujemy bank za ponad 10,5 mld zł…
Dodajmy, że zakup ten jest to jedną z największych transakcji w branży bankowej ostatnich lat, a zarazem realizacją idei repolonizacji sektora bankowego.