Prywatna polska Grupa WB podpisała umowę z Ukrainą na dostawy bojowych zestawów bezzałogowych Warmate. Warmate ma zasięg 10 kilometrów i może przenosić głowice bojowe.
Nie podano liczby zestawów sprzedanych naszemu wschodniemu sąsiadowi.

Zobacz też:  SERWIS INFORMACYJNY, 25 lipca 2018 r.