Polska policja uczy się od chińskich komunistów

W czwartek, 2 listopada, Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie odwiedziła delegacja Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Chińskiej Republiki Ludowej.

Delegację przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, nadinspektor Krzysztof Pobuta.

Jak napisano na stronie internetowej małopolskiej policji, tematem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie zwalczania przestępczości pospolitej zorganizowanej oraz transgranicznej.

– W trakcie spotkania panowie Komendanci przedstawili w ogólnym zarysie strukturę organizacyjną małopolskiej Policji oraz bieżące problemy w zakresie zwalczania przestępczości. Pan Minister Wang zreferował trendy rozwoju przestępczości na terenie Chin oraz określił priorytety w zakresie jej zwalczania – głosi komunikat.

Wizyta delegacji z komunistycznych Chin była koordynowana przez polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.