650 lat temu Kazimierz Wielki wydał dekret czyniący z Ormian obywateli Królestwa Polskiego.

W piątek – w rocznicę tego wydarzenia – Ormianie z całej Polski spotkali się na Wawelu, by wyrazić wdzięczność polskiemu królowi.
Przedstawiciele Ormian z całego kraju złożyli kwiaty na grobach polskich królów – Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły.

„My, Ormianie, mamy dwie ojczyzny – Polskę i Armenię. Obie te ojczyzny kochamy jednakowo” – mówił ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

W Polsce żyje około 80 tysięcy Ormian, z czego osiem tysięcy to potomkowie Ormian przybyłych do Polski między XI a XVII wiekiem. Pozostali przybyli po II wojnie światowej.

Ormianie mieli znaczący wkład w polską kulturę, popularyzując między innymi strój kontuszowy i popularną wśród szlachty szablę ormiańską. Dzielnie wspierali wojska polskie we wszystkich wojnach, od Grunwaldu, przez Wiedeń, gdzie z Sobieskim przybyło pięć tysięcy ormiańskich żołnierzy, aż po obie wojny światowe. Dali też Rzeczypospolitej wielu zdolnych polityków, uczonych i artystów.