Stonoga dostał karę roku więzienia. Składał wnioski o odroczenie wykonania kary lub pozwolenie na odbycie kary poza zakłądem karnym w systemie dozoru elektronicznego.
Sąd odrzucił te wnioski. Mimo to Stonoga unika odbycia kary. Aktualnie prawdopodobnie przebywa w Monte Carlo. W związku z tym wydany został za nim list gończy.