PiS chce dokonać zmiany prawa, które znacznie ogranicza możliwość wycinanie drzew lub krzewów na prywatnej działce. Od tej pory właściciel działki będzie już bez przeszkód mógł wyciąć drzewo rosnące na jego posesji. Aktualne przepisy wymagają otrzymanie specjalnego pozwolenia od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem nowego roku.
Nowelizacja obowiązującej ustawy nie będzie już tak restrykcyjna jak do tej pory.

Jak podkreślają jej wnioskodawcy – obecna procedura niepotrzebnie obciąża zarówno właścicieli nieruchomości, jak i organy administracji. Wraz ze zmianą tych przepisów w życie wejdą zmiany dotyczące np. podwyższenia obwodu drzewa, które właściciel chce usunąć .  
To zmiana może i kosmetyczna, ale jednak pozwala w jakimś stopniu prywatnemu właścicielowi być wolnym gospodarzem na własnym kawałku działki bez nadmiernej kontroli urzędniczej.