Grupa nastolatków - siedzą na murku i jedzą

Pokolenie Z jest najmniej chrześcijańskim pokoleniem w historii Stanów Zjednoczonych – taki wniosek wypływa z najnowszego badania Barna Group.

Raport pod tytułem „Pokolenie Z: Kultura, wierzenia i motywacje kształtujące następne pokolenie” opisuje poglądy młodych ludzi w wieku 13-18 lat.

35% młodych z Pokolenia Z identyfikuje się jako ateiści lub agnostycy, 59% mówi, że jest chrześcijanami lub katolikami. 15% spośród młodych uczęszczających do kościołów nie uważa, że Jezus był realną osobą, został ukrzyżowany i zmartwychwstał…

Według raportu tylko 4% amerykańskich nastolatków ma w pełni biblijne poglądy.

Jedna z autorek analizy – Brooke Hempell – mówiła o przyczynach takiego stanu rzeczy.

Pokolenie Z jest inne, ponieważ dorastało w postchrześcijańskim, postmodernistycznym środowisku. Wielu z nich nie zetknęło się z chrześcijaństwem ani kościołem. To wyjątkowa zmiana. […] Wiele kościołów w kraju jest pustych. Pokolenie Z pokazuje tego owoce. Wielu z nich jest w sferze duchowej pustą tablicą. Po raz pierwszy w historii naszego kraju to staje się coraz bardziej powszechne.