Szwedzcy parlamentarzyści poparli rządowy projekt, który zakłada, że od 1 stycznia 2018 roku ponownie wprowadzony zostanie pobór do wojska. Pobór zniesiono w Szwecji w 2010 roku.
Służba będzie trwać od 9 do 12 miesięcy. Wykorzystany zostanie model norweski  polegający na łączeniu zawodowej i częściowo obowiązkowej służby wojskowej.
Rzecznik resortu obrony Szwecji Marinette Radebo przyznała, że decyzja podyktowana jest obawami wobec agresywnej polityki Rosji. Po przywróceniu garnizonu na Gotlandii to kolejny ruch, który ma  zwiększyć bezpieczeństwo Szwecji.