PO żąda delegalizacji ONR. W tej sprawie przesłała już wniosek do Prokuratury Generalnej. Wniosek złożyła grupa czterech posłów: Cezary Tomczyk, Agnieszka Pomaska, Sławomir Nitras oraz Paweł Olszewski. Jak tłumaczyli na krótkim briefingu, chcą poprzez delegalizację ONR przywrócenia poczucia bezpieczeństwa Polakom. Podobny wniosek z żądaniem delegalizacji Obozu Narodowo Radykalnego wpłynął do prezydenta Częstochowy… Dzieje się tak, gdyż stowarzyszenie, jakim jest ONR, właśnie w tym mieście jest zarejestrowane. We wniosku możemy przeczytać, dlaczego politycy PO tak bardzo chcą walczyć z ONR-em i żądają usunięcia tej organizacji z życia społecznego: odwołanie się do ideologii faszystowskiej i antysemickiej i stosowanie przemocy w celu propagowania tej zbrodniczej ideologii stanowi faktycznie jeden z najważniejszych celów tego stowarzyszenia, pomimo że nie znajduje odzwierciedlenia w statucie tego stowarzyszenia czy innych aktach, na których podstawie organizacja ta funkcjonuje. Oznacza to, że stowarzyszenie ONR dopuszcza się rażącego i uporczywego naruszenia przepisów kodeksu karnego.
Decyzję o złożeniu tego wniosku politycy PO podjęli po rzekomym pobiciu działaczy KOD – Mateusza Kijowskiego oraz Sławomira Szumełdy. Do zdarzenia miało dojść w Gdańsku w czasie pogrzebu „Inki” i „Zagończyka”.