Nowy regulamin Parlamentu Europejskiego wprowadza możliwość stosowania cenzury wypowiedzi europosłów.
Artykuł 165 regulaminu wewnętrznego Parlamentu Europejskiego pozwala przewodniczącemu obrad wstrzymać posiedzenie w przypadku, gdy europarlamentarzysta zacznie posługiwać się tzw. mową nienawiści lub jego zachowania będą miały charakter rasistowski bądź ksenofobiczny. Przewodniczący może dodatkowo nakazać usunięcie wypowiedzi z zapisów audio/wideo i nałożyć karę grzywny w wysokości 9 tys. euro.
Komentatorzy ostrzegają, że wprowadzone przepisy są reakcją na możliwe zwycięstwo „populistów” w nadchodzących wyborach.