“Żadnego narodu nie można uznać za przestępców, a żadnej religii za terrorystyczną. Chrześcijański terroryzm nie istnieje, żydwoski terroryzm nie istnieje i muzułmański terroryzm nie istnieje. One nie istnieją” napisał papież w przesłani na obrady ruchów ludowych w Kalifornii.
Zaznaczył, że „są fundamentaliści i sprawcy przemocy we wszystkich narodach i religiach, którzy umacniają się za sprawą nietolerancyjnych uogólnień, karmią się nienawiścią i ksenofobią”.

W tym samym liście odniósł się do ekologii stwierdzając, że kryzys ekologiczny jest realny.
“Silny, naukowy konsensus wskazuje, ze doświadczamy obecnie niepokojącego ocieplenia klimatu” stwierdził papież Franciszek i nawoływał do działania
“Wiemy co się dzieje kiedy zaprzeczamy nauce i lekceważymy głos natury. Nie popadajmy w zaprzeczanie. Czas ucieka, działajmy. Proszę was ponownie, wszystkich was, ludzi z różnych środowisk w tym rdzennych mieszkańców, pastorów, liderów politycznych, o obronę stworzenia.

Pastor Chojecki podsumował wywody katolickiego papieża słowami Jezusa Chrystusa: Jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.