Z wielkim smutkiem przyjęliśmy oświadczenie Rzecznik UMCS Magdaleny Kozak-Siemińskiej w sprawie debat “Skąd się tu wzięliśmy?”. Jako ludzie młodzi jesteśmy zaskoczeni podawaniem nieprawdy wbrew udokumentowanym faktom przez władze uczelni i atak na nas studentów, którzy wykazują samodzielną aktywność obywatelską i naukową. Władze uczelni pod pozorem rzekomych błędów formalnych w sposób oczywisty blokują możliwość odbycia ww. debat na terenie UMCS. Jednocześnie całą winę zrzucają na jednego studenta, wiceprzewodniczącego Studenckiego Koła Neurobiologów UMCS, Nikodema Polaka.

 

Jeśli, jak twierdzi Pani Rzecznik UMCS Magdalena Kozak-Siemińska: “UMCS nie blokował i nie blokuje dyskusji i debat, odbywających się na Uniwersytecie”, to dlaczego anulowano rezerwacje na obie debaty: czwartek 28.05.2015, godz. 17:00, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS, sala audytoryjna 0131 B oraz piątek 29.05.2015, godz. 17:00, ACK “Chatka Żaka” UMCS, sala widowiskowa? Jeśli rzeczywiście Rektor UMCS jest otwarty na organizowanie debat, to dlaczego do dnia dzisiejszego (24.05.2015), pomimo naszej pisemnej prośby z dnia 15.05.2015, w prosty sposób nie rozwiązał problemu, wskazując nowe miejsce do debat?

 

Nieprawdą jest też, że debaty były “indywidualną inicjatywą wiceprzewodniczącego Koła Naukowego Neurobiologów UMCS”, jak twierdzi Rzecznik UMCS. Dysponujemy dokumentami, których kopie załączamy, które świadczą niezbicie o tym, że o debatach wiedzieli: opiekun naukowy Studenckiego Koła Neurobiologów UMCS – dr Katarzyna Socała, Dziekanat Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS oraz p.o. Dyrektora ACK “Chatka Żaka” UMCS mgr Edyta Karczmarska.

 

Nie rozumiemy, dlaczego Rzeczniczka UMCS posuwa się do takiego wprowadzania w błąd opinii publicznej.

 

Pozostałymi niezgodnymi z prawdą zarzutami na temat Fundacji Twój Ruch nie będziemy się zajmować, ponieważ już na pierwszy rzut oka widać, jaką postawę w stosunku do studentów i doktorantów UMCS działających w ramach Fundacji mają władze uczelni. Wiążemy to w sposób oczywisty z wezwaniem “Gazety Wyborczej” piórem dr. Adama Kalbarczyka do dyskryminacji z przyczyn światopoglądowych Fundacji Twój Ruch i uniemożliwienia nam działania na terenie uczelni.

mgr Eunika Chojecka,
doktorant UMCS,
rzecznik prasowy Fundacji Twój Ruch

 

Organizatorzy:
studenci UMCS niezrzeszeni w żadnych organizacjach,
Studenckie Koło Naukowe “Adesse”,
Fundacja Twój Ruch,
Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej – Oddział Lubelski

 

Treść oświadczenia rzecznik prasowej UMCS Magdaleny Kozak-Siemińskiej:

 

W odpowiedzi na zarzuty, czynione przez Fundację „Twój Ruch” jakoby Władze UMCS oraz Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS blokowały organizację debaty pt. „Skąd się wzięliśmy” pragnę przedstawić następujące fakty:

 

1. Władze Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS nie zostały powiadomione o planach zorganizowania debaty pt. „Skąd się wzięliśmy”, gdyż była to indywidualna inicjatywa wiceprzewodniczącego Koła Naukowego Neurobiologów UMCS, o czym nie wiedział nawet przewodniczący tegoż Koła. Poza tym ani Władze Wydziału ani opiekun Koła nie zostali poinformowani, że współorganizatorem takiego wydarzenia miałaby być Fundacja „Twój Ruch”, która nie jest w żaden sposób związana z Uczelnią.

 

2. Pragnę zaznaczyć, że UMCS nie blokował i nie blokuje dyskusji i debat, odbywających się na Uniwersytecie. Muszę jednak podkreślić, że Władze Uczelni mają zastrzeżenia do organizatora, jakim jest Fundacja „Twój Ruch”. Przede wszystkim raz już zostaliśmy wprowadzeni w błąd przez tę Fundację, która bez wiedzy Władz UMCS i wykorzystując studentów zorganizowała w murach Uczelni debatę na temat kreacjonizmu z udziałem zwolenników wyłącznie jednego światopoglądu, na czym ucierpiał wizerunek Uniwersytetu. Ponadto Fundacja wielokrotnie nadużyła zaufania zarówno studentów jak i pracowników Uczelni – reprezentantki Fundacji „Twój Ruch” wiele razy uzyskiwały zgodę na nieodpłatne wynajęcie sal na terenie Uniwersytetu przedstawiając się wyłącznie jako studentki UMCS i zatajając fakt, że w istocie występują w imieniu zewnętrznej organizacji, z którą nie mamy podpisanej żadnej oficjalnej umowy o współpracy.

 

3. Odnosząc się raz jeszcze do debaty „Skąd się wzięliśmy” warto dodać, że pełną odpowiedzialność za całą sytuację wziął na siebie wiceprzewodniczący Koła Naukowego Neurobiologów, który w piśmie datowanym na 17 maja br. czyli kilkanaście dni przed planowanym wydarzeniem poinformował Fundację „Twój Ruch” o tym, iż zobowiązuje się do wynajęcia sali w innym miejscu – a zatem informacja, jakoby profesorowie nie mieli się gdzie spotkać jest nieprawdziwa. Mimo to Fundacja „Twój Ruch” wysyła do Władz Uczelni i Wydziału, a także do mediów alarmujące w tonie doniesienia o rzekomym międzynarodowym skandalu z powodu braku sali na debatę. Można to odczytać wyłącznie jako chęć skłócenia środowiska studentów z władzami Uczelni, na co nie może być przyzwolenia.

 

Mając na uwadze powyższe fakty Władze UMCS nie pozwolą w przyszłości na takie manipulacje ze strony Fundacji „Twój Ruch”.

 

Magdalena Kozak-Siemińska
Rzecznik Prasowy UMCS

źródło: telewizjarepublika.pl