Organizacja “TeenSTAR” zajmuje się od 10 lat edukacją seksualną w szkołach i posiada rekomendacje Instytutu Małżeństwa i Rodziny. Stowarzyszenie uczy, że homoseksualizm jest uleczalną chorobą, a seks jest aktem zarezerwowanym dla małżeństw, natomiast masturbacja zmniejsza poczucie własnej wartości i jest nałogiem.

Austriackie Ministerstwo Edukacji twierdzi, że edukacja prowadzona przez “TeenSTAR” “budzi obawy”, a w mediach pojawiły się wypowiedzi sugerujące jakoby treści te były “szkodliwe, niebezpieczne i przestarzałe”, a także „chrześcijańsko-fundamentalistyczne i ultrakonserwatywne”. Ministerstwo ma sprawę rozpatrzyć i nie wyklucza przywrócenia zezwolenia na działalność, jeśli “program nauczania zostanie zaadaptowany”. “Homoseksualna Inicjatywa” (HOSI) w Salzburgu, która wypowiedziała się na temat działalności “TeenSTAR”, twierdzi, że to stowarzyszenie “nie uświadamia, lecz misjonuje”. To właśnie HOSI poinformowało o sprawie Ministerstwo Edukacji za sprawą pedagog, która zamierzała podnieść swoje kwalifikacje poprzez “TeenSTAR”. Według niej organizacja „nawraca” uczniów i promuje treści, które „nie mają nic wspólnego z pedagogiką seksualną”.

W październiku lokalne placówki nauczania obowiązkowego zostały poinstruowane przez władze, aby do czasu otrzymania wyjaśnienia sytuacji nie przeprowadzały warsztatów “TeenSTAR”, natomiast 20 listopada Ministerstwo Edukacji, po zbadaniu sprawy, zabroniło szkołom współpracy z organizacją.

“TeenSTAR” prowadzi działalność międzynarodową i działa również w Niemczech, Szwajcarii i Południowym Tyrolu.

Yvette Sara Malczewska – Höfler