ONZ swiat

Prawa człowieka w Chinach były tematem Powszechnego Przeglądu Okresowego, który miał wczoraj miejsce podczas zgromadzenia ONZ.

ONZ wezwała Pekin do uwolnienia uwięzionych Ujgurów i innych mniejszości muzułmańskich, a także do ochrony wolności religijnych w Tybecie i zaprzestania prześladowania i zatrzymywania prawników walczących o prawami człowieka.

Kilka państw wezwało Chiny do zezwolenia obserwatorom z ONZ na wizytę w prowincji Xinjiang. USA apelowały do Chin o zamknięcie obozów.

Pekin odrzucił zarzuty stwierdzając, że ośrodki internowania nie są obozami reedukacji, ale ośrodkami zawodowymi oferującymi bezpłatne szkolenie z zakresu prawa i języka, a także praktyczne kursy zawodowe.