Od spotkania z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką rozpoczęła się dwudniowa wizyta marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego wraz z delegacją na Białorusi. Politycy rozmawiali o współpracy gospodarczej, inwestycjach infrastrukturalnych oraz o współpracy w dziedzinie edukacji. Prezydent Białorusi z zadowoleniem przyjął polską inicjatywę zorganizowania polsko-białoruskiego forum regionów połączonego z forum gospodarczym.

Marszałek Senatu wraz z delegacją uczestniczył w posiedzeniu Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego, na którym ratyfikowane zostało jednogłośnie Porozumienie między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi w dziedzinie oświaty.
Polsko-białoruska umowa oświatowa nie tylko reguluje kwestię pracy polskich nauczycieli na Białorusi, co jest niezwykle ważne dla Polaków żyjących w tym kraju, ale umożliwia też stworzenie mechanizmu wymiany młodzieży, pogłębienia współpracy naukowej, zwiększenia wymiany studentów i zacieśnienia kontaktów uczelni wyższych.

Politycy nie unikali trudnych tematów. Rozmawiali o telewizji Biełsat i o możliwościach emisji programów TV Polonia i Kultura w białoruskiej sieci kablowej, czym ma się zająć zespół międzyresortowy, a także o Karcie Polaka, która, według gospodarzy spotkania, stymuluje emigrację młodzieży i wykwalifikowanych osób z Białorusi do Polski.

Disiaj polska delegacja spotkała się z opozycją. – Jestem zwolennikiem dialogu z władzami i otwarcia Białorusi na Europę. Gdyby nie dialog z władzami Białorusi i nasza wizyta, nie byłoby spotkania z opozycją – powiedział marszałek Karczewski.