Do poprzedniego stanu wracają także zasady organizacji pracy i poruszania się dziennikarzy w  budynkach Parlamentu. Zmiana zasad stała się w piątek pretekstem do protestów antyrządowych Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i KOD.

Biuro prasowe Sejmu wydało oświadczenie, w którym tłumaczy, że intencją zmian, które wywołały sprzeciw, było przede wszystkim usprawnienie pracy sprawozdawców parlamentarnych i zadbanie o jasne reguły współpracy pomiędzy nimi a posłami i senatorami. Temu ma służyć planowane utworzenie Centrum Medialnego.

Biuro podkreśla: „Powstanie centrum siłą rzeczy będzie się w przyszłości wiązać z dostosowaniem reguł obowiązujących sprawozdawców sejmowych do udoskonalonych warunków ich pracy. Pragniemy jednak zapewnić, iż zmiany te nie zostaną wprowadzone bez szerokich konsultacji i uzgodnień z samymi dziennikarzami”.