Do sejmu wpłynął projekt ustawy nowelizujący dotychczas obowiązującą ustawę o broni i amunicji z 1991 roku. Projekt został opublikowanu na stronie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej a wniosek złożył Bartosz Józwiak z klubu KUKIZ 15.
Ustawa dotyczy określenia zasad posiadania na terytorium RP broni i amunicji oraz jej nabywania i zbywania, przechowywania, noszenia, przenoszenia, używania, przywozu i wywozu za granicę, a takze prowadzenia rejestru broni oraz funkcjonowania strzelnic.
Teraz projekt ustawy, na którą czeka wielu Polaków, trafi do Marszałka Sejmu, który skieruje ją do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych. Tu nastąpi ocena czy czy projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Zmiana dotychczasowej ustawy spowoduje, że monopol na broń, który obecnie posiada państwo zostanie zmieniony. To natomiast pozwoli na upowszechnienie np. sportu strzeleckiego. O taką zmianę od lat zabiegają miłośnicy strzelectwa oraz organizacje pozarządowe m.in Ruch Obywatelski Miłośników Broni, który od wielu już lat promuje pozytywny wizerunek miłośników strzelectwa i posiadaczy broni, popularyzuje o niej wiedzę, czy przeciwdziała fałszywym stereotypom dotyczącym jej posiadania.

Przypomnijmy, że przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji zajmujących się popularyzacją strzelectwa zgodnie twierdzą, że prawo do posiadania broni odebrali Polakom komuniści.
Jeszcze podamy pewną ciekawostkę, która demaskuje dwulicowość środowisk lewicowych chcących całkowicie zdemilitaryzować społeczeństwo. Otóż Ekspert Komisji Europejskiej, promujący ograniczenia posiadania broni został aresztowany za nielegalny handel bronią. Jest nim dyrektor centrum badań broni palnej w Liege w Belgii – Jean-Luc Stassen został aresztowany pod zarzutem nielegalnego handlu bronią, fałszerstw i malwersacji
Instytucja ma w swoich obowiązkach m.in. niszczenie broni konfiskowanej przez aparat sprawiedliwości.
Policja uważa, że dyrektor tej instytucji sprzedawał na czarnym rynku broń przeznaczoną do zniszczenia i fałszował wpisy w belgijskim centralnym rejestrze broni. Sprawa może dotyczyć nawet 260 egzemplarzy broni palnej.
Policja przed aresztowaniem przeszukała dom Stassena i znalazła tam broń palną.

Jean-Luc Stassen jako ekspert w instytucjach Unii Europejskiej opowiadał się za zaostrzeniem praw dotyczących posiadania broni. Pracował nad projektem dyrektywy ograniczającej dostęp do broni dla obywateli Unii. Po masakrze w Paryżu poparł pomysł konfiskaty karabinów samopowtarzalnych.