Od dziś na Węgrzech obowiązuje nowe prawo o imigrantach. Zgodnie z nią ubiegający się o azyl będą czekać na rozpatrzenie wniosku w strefach tranzytowych na granicy. Wnioski o azyl będzie można składać wyłącznie osobiście. Opuścić strefę tranzytową będzie można jedynie, wyjeżdżając z Węgier.

Strefy tranzytowe w Roeszke i Tompa przy granicy z Serbią są obecnie w stanie przyjąć 100 osób.

Będzie tam dostępna opieka medyczna i socjalna.

Zgodnie z ustawą cudzoziemcy przebywający nielegalnie na Węgrzech będą mogli być zatrzymywani nie tylko, jak dotychczas, w pasie 8 km od granicy, ale na całym terytorium kraju.

Ustawa jest krytykowana przez ONZ i organizacje obrony praw człowieka.