#NiePochodzęOdMałpy! A katoliccy działacze narodowi upierają się, że pochodzą! IPPTV na żywo 06.11.2017 r.

Portale społecznościowe i informacyjne zawrzały na temat akcji #NiePochodzęOdMałpy.

Rozpoczęła się debata na temat fundamentalny, czyli pochodzenia człowieka i życia, niestety w bardzo nieeleganckim stylu. Akcja dotyka tematu, który stał się w naszym społeczeństwie dogmatem i każda próba merytorycznej dyskusji o ewolucji spotyka się z szyderstwem.

„Król jest nagi”, dowodów na tę teorię brak, ale wszyscy siedzą cicho, nikt teorii ewolucji nie ośmiela się w Polsce krytykować. Surowo karane jest nawet żartowanie z tego tematu.

Mimo wszystko próba zdyskredytowania Mariana Kowalskiego wycinkiem z wystąpienia w Kanadzie, gdzie dowcipkował z „nielogiczności” ewolucjonizmu, przyniosła efekt odwrotny do zamierzonego. Ludzie nieprawi i hipokryci, dumnie nazywający siebie patriotami pokazali swoje prawdziwe oblicze, bo jeżeli słowo Bóg-Stworzyciel jest dla nich bez znaczenia, to Honor i Ojczyzna staje się tylko frazesem…

Jedną z takich osób jest Rafał Ziemkiewicz, który w felietonie „Człowiek wśród małp” zawarł wiele nieprawdziwych tez, pomieszał pojęcia i przypisał Marianowi Kowalskiemu słowa, które nigdy nie padły (dotyczące dinozaurów, smoków i Arki Noego)!

Marian Kowalski i Paweł Chojecki odnieśli się do tego artykułu. Gościem programu był także doktorant prof. dr hab. K. Jodkowskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego – Radosław Kopeć.

Oto kilka stwierdzeń Ziemkiewicza, poddanych dyskusji w programie: (…) teorii ewolucji nie wymyślił wcale Darwin – głosił ją od mniej więcej wieku XVI Kościół Katolicki. (…) Dobra Księga, w wielu punktach nieprecyzyjna czy operująca symbolami, z jakichś przyczyn podaje bardzo dokładnie wymiary Arki Noego.

[Darwin] nie wymyślił też niczego przeciwko religii – sam zresztą był człowiekiem pobożnym i, słusznie skądinąd, nie widział w swoich pracach niczego sprzecznego z wiarą.

Problem z Darwinem zaczął się wtedy, gdy odsunąwszy od królowania Boga i posadziwszy na jego tronie Naukę ludzkość dostrzegła w teorii doboru naturalnego wygodne uzasadnienie dla dominacji jednych nad drugimi. Teoria Darwina posłużyła naukowemu uzasadnieniu eksterminacji przez narody i rasy, uważające się za lepsze, ras i narodów, które uznały za mniej udane, jako niezbędnego warunku postępu ludzkości.

Radosław Kopeć odpowiada: Dyskusja została sprowadzona na pole, na którym dyskusji w ogóle nie ma, bo pan Ziemkiewicz miesza mikroewolucję z makroewolucją. Tworzeniu się nowych gatunków nikt nie zaprzecza. To nie Darwin wpadł na pomysł doboru naturalnego, tylko kreacjoniści, którzy głosili dobór naturalny jako sposób przetrwania (…) Pole dyskusji to jest makroewolucja, czyli jak z gada powstał ptak.

Warto zaznaczyć, że także twierdzenie o rzekomej pobożności Darwina jest nieprawdziwe: Nawet biografowie Darwina pokazują, że może i był człowiekiem pobożnym za młodu, ale stracił wiarę 10 lat wcześniej, zanim napisał swoją książkę ”O powstawaniu gatunków”. Wtedy już był ateistą. Chrześcijaństwo i wiara w Boga była dla niego zabobonem, czymś przestarzałym, zacofanym, z czym trzeba zerwać (…) – dodaje Radosław Kopeć.

Nie jest również prawdą, jak twierdzi redaktor Ziemkiewicz, że teorię ewolucji wymyślił Kościół Katolicki, który głosił ją mniej więcej od XVI wieku. Kontrargumenty przedstawia Radosław Kopeć: Teorie ewolucji pojawiały się już w starożytności, niektórzy filozofowie greccy, którzy byli materialistami, głosili, że świat powstał z przypadku tj. Demokryt, Epikur. Teoria ewolucji znajduje także w religiach Wschodu. Darwin wyraził wcześniejsze, starożytne, materialistyczne poglądy w swojej teorii opartej na doborze naturalnym.

Pastor Chojecki uzupełnia: Darwin miał doskonale świadomość tego, co robi tworząc swoją teorię. (…) Wiedział, że to będzie olbrzymi cios w chrześcijaństwo, że to zachwieje fundamentami wiary chrześcijańskiej, czyli sprawą pochodzenia życia.

Judaizmu też… – dodaje Marin Kowalski.

Warto jeszcze raz podkreślić, że celem Darwina była walka z chrześcijaństwem. Darwin wprost napisał to w swojej książce „O powstawaniu człowieka” i nawet ewolucjoniści mówili, że trochę przesadził, bo dobór naturalny staje się takim drugim bogiem – wszystko może.(…) Darwin wiedział o bojówkach ateistycznych w jego czasach. Sam Marks się nim zachwycał. Wielu dobrze odczytywało, że ten światopogląd jest materialistyczny. Morderstwa nazistów i komunistów z XX wieku są pokłosiem darwinizmu – twierdzi Radosław Kopeć.

Warto zaznaczyć, że nikt z oponentów nie odnosi się do treści wystąpienia w Kanadzie, jak również blokady jedynej, niezależnej, chrześcijańskiej telewizji. Wszyscy mają na ustach kontr-ewolucyjny żart o dwóch wątrobach.

Zastanawiające jest również stanowisko księży katolickich, którzy próbując ośmieszyć akcję, także włączyli się do dyskusji i po prostu zaprzeczyli katolickiemu wyznaniu wiary.

Przypominamy credo KK: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych…

Paweł Chojecki twierdzi, że Ziemkiewicz kłamie, pisząc, że Darwin nie wiedział dokąd prowadzi jego teoria. Komunizm wyrósł na darwinizmie, czyli na materialistycznym, wykluczającym Boga poglądzie, że wszystko da się wytłumaczyć za pomocą zjawisk przyrodniczych i całego świata materii. To jest fundament komunizmu, hitleryzmu, nazizmu itd. Ziemkiewicz nawet trochę to dostrzega, ale broni tak jak partii komunistycznej…

Paweł Chojecki porusza kolejny wątek: Teoria ewolucji okazała się kłamliwą, ponieważ teoria, żeby być naukowa musi coś postulować, nie tylko wyjaśniać przeszłość, ale przewidywać, co się stanie. Jeśli jest prawdziwa to przewidzi kierunek rozwoju. Praktycznie wszystkie postulaty Darwina np. organy szczątkowe (n wyrostek robaczkowy) czy postulat ogniw pośrednich zawiodły.

Najbardziej znany ewolucjonista naszych czasów Stephen Jay Gould (paleontolog) przyznał, że nie ma w ogóle ogniw pośrednich i ta informacja jest tajemnicą handlową paleontologów – dodaje Radosław Kopeć.

Przeciwko Darwinowi przemawia również fakt, że jego bliski współpracownik Francis Galton był twórcą eugeniki. Darwinizm i eugenika utworzyły podwaliny dla faszyzmu, nazizmu i komunizmu. Darwin wypowiadał się, że ludzkość przeszkadza doborowi naturalnemu, bo tworzy szpitale dla upośledzonych, opiekuje się słabymi…

Kolejnym wartym zaznaczenia wątkiem jest to, że: jest wielu naukowców kreacjonistów, którzy wierzą, że świat został stworzony w 6 dni, mają tytuły naukowe, uprawiają nauki przyrodnicze. Więc, co jest grane? Ewolucjoniści mówią, że teoria ewolucji jest faktem… A nauką jest tylko to, co nie odwołuje się do przyczyn ponadnaturalnych. Naukowcy kreacjonistyczni sprzeciwiają się takiemu uprawianiu nauki, że nauka nie może się odwołać do przyczyn ponad naturalnych. Dlaczego tak sobie zamykać możliwości wyjaśniania, kiedy ewolucjonistyczne wyjaśnienie zawodzi?- pyta Radosław Kopeć.

Darwin miał świadomość jak jego teoria zostanie wykorzystana, zarówno na polu walki z chrześcijaństwem, jak i na polu społecznym, politycznym – podkreśla Paweł Chojecki

Marian Kowalski zauważa: Widzę, że wartością współczesnego katolicyzmu jest to, że co papież, to inna doktryna, i można być dobrym katolikiem, nawet jeśli, się zaprzecza w ciągu swojego życia wyznawanym wcześniej naukom, czyli w tym przypadku wierze w stworzenie

Pastor Chojecki, dodaje, że tak naprawdę tylko telewizja Idź Pod Prąd broni wartości głoszonych przez tradycyjny kościół katolicki, bo katolicy na czele z papieżem Franciszkiem dawno przestali to robić, burząc fundamenty cywilizacji chrześcijańskiej.

Nasi komentatorzy podsumowują, że konsekwencje takiego toku myślenia są zatrważające: jeśli nie ma Boga Stworzyciela – to nie ma grzechu, nie ma też Boga Zbawiciela, nie ma wolnej woli, nie ma sumienia, a człowiek to zwierzę, wydane na pastwę swych popędów, zaś aborcja jest czymś „naturalnym”… Hulaj dusza – piekła nie ma.

Marian Kowalski: Aborcja jest skutkiem przyjęcia teorii ewolucji!

Aborcja jest skutkiem przyjęcia teorii ewolucji! #NiePochodzęOdMałpy! Nasz dzisiejszy komentarz: https://www.youtube.com/watch?v=vX5FaDd40Po Nie Pochodzę Od Małpy

Opublikowany przez Mariana Kowalskiego Poniedziałek, 6 listopada 2017

 

Zachęcamy do obejrzenia całego programu:

https://www.youtube.com/watch?v=vX5FaDd40Po