Szef Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji, niemieckiej agencji kontrwywiadowczej, ostrzegł, że w Niemczech może znajdować się obecnie ok. 1600 islamskich ekstremistów, z których ponad 600 zdolnych jest do przeprowadzenia ataku terrorystycznego.
Szacunkowe liczby osób stanowiących poważne zagrożenie zwiększają się co roku. Zwiększa się również świadomość i czujność obywateli niemieckich, którzy zgłaszają na specjalny telefon alarmowy konkretne informacje o planowanych zamachach. W zeszłym roku takich zgłoszeń było 1104.
Jednocześnie władze niemieckie zmieniają prawo, aby ułatwić sobie możliwość wyrzucania niebezpiecznych osób z kraju.