Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Bawarii zawarło z ministerstwem federalnym porozumienie pozwalające ochotniczym oddziałom bawarskiej policji na udział w ochronie granicy.
Kontrole na granicy niemiecko-austriackiej zostały przywrócone we wrześniu zeszłego roku. Ochrona granic leży w kompetencjach policji federalnej, jednak ograniczone siły nie pozwalały na odpowiednią ochronę. Kontrole były prowadzone wyrywkowo. Mimo to Minister Spraw Wewnętrznych Niemiec Thomas de Meziere odrzucił początkowo ofertę Bawarii.

Szef MSW Bawarii Joachim Herrmann uważa porozumienie za swój sukces. “Chodzi o bezpieczeństwo Niemiec” – zaznaczał.
W grudniu do ochrony granicy z Austrią zostanie przydzielona jedna kompania ochotniczej policji. W przyszłym roku wysłane zostaną kolejne.