Przeczytasz tekst w ok. < 1 min.

Archeolodzy odnaleźli opisane w Biblii zaginione miasto Ziklag. Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie podaje, że międzynarodowy zespół archeologów odkrył pozostałości poszukiwanego przez dziesięciolecia filistyńskiego miasta opisanego w Starym Testamencie. Pozostałości miasta datuje się na okres XI-XII wieku p.n.e. Odkrycia dokonane na stanowisku archeologicznym pokrywają się z biblijnym opisem.

W mieście odnaleziono liczne artefakty kulturowe takie jak ceramika czy narzędzia podobne do tych znalezionych w innych filistyńskich miastach. Pierwsza Księga Samuela opisuje, że miasto Ziklag zostało zniszczone przez Amalekitów – i rzeczywiście pozostałości po odkrytym mieście noszą ślady rozległego pożaru, co jest kolejnym potwierdzeniem, że odkryte miasto to długo poszukiwane Ziklag.

W pozostałościach filistyńskiego miasta odkryto także ślady wiejskiej osady z 10 w. p.n.e., co pokrywa się z opisem z Księgi Nehemiasza, w której miasto jest opisane jako miejsce pobytu Żydów wracających z Babilonu. Ziklag jest opisane głównie w Pierwszej Księdze Samuela. Dawid osiedlił się w nim na 14 miesięcy pod opieką Filistyńskiego Króla Akisza ze swoimi 600 ludźmi i ich rodzinami, po tym jak uciekli przed królem Saulem.