Dzisiejszy „Nasz Dziennik” opublikował ciekawy artykul pt.”Proroczy głos” na temat reakcji na wątpliwości jakie mają czterej biskupi na temat ogłoszonej przez papieża adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”, w której poruszany jest kontrowersyjny zapis dopuszczania do sakramentow osób rozwiedzionych.  Autor tekstu biskup Athanasiusa Schneider przypomina, że w oficjalnych wypowiedziach „Papież Franciszek często nawołuje do szczerego i odważnego dialogu pomiędzy wszystkimi członkami Kościoła w sprawach dotyczących duchowego dobra dusz.”

i zauważa, że w tym kontekście

„niemałe zdziwienie budzą niezwykle gwałtowne i pozbawione tolerancji reakcje niektórych biskupów i kardynałów na spokojny i rozważny apel czterech kardynałów. Wśród wspomnianych nietolerancyjnych reakcji można było znaleźć stwierdzenia, że na przykład czterej kardynałowie to bezmyślni, naiwni schizmatycy, heretycy, których można porównać nawet do heretyków ariańskich.”

Biskup Schneider w poniedziałek w Rzymie przyrównał atak na czterech kardynałów i innych duchowny wyrażających wątpliwości co do adhortacji do swoich doświadczeń z sowieckiej Rosji,