Na konferencji “Parlamentaryzm między globalizacją a suwerennością narodową” przemówiła Angela Merkel – Dziś państwa narodowe muszą, czy raczej powinny, być gotowe do przekazania swojej suwerenności, oczywiście zgodnie z ustaloną procedurą.

Polityka Merkel jest jasna i konsekwentna. Odnosiła się do niej wcześniej na posiedzeniu Bundestagu, gdzie mówiła ostro o nacjonalizmie. Krytykowała suwerenność i samodzielność w kontekście oenzetowskiego paktu migracyjnego. Odniosła się też do niemieckiego patriotyzmu – Patriotyzm jest wtedy, gdy realizując niemiecki interes uwzględniamy też innych i akceptujemy sytuacje win-win.

Warto zwrócić uwagę na dwa zwroty w obu wypowiedziach Merkel: “muszą, czy raczej powinny” i “win-win”. Pierwszy wskazuje na to, że czyny i plany niemieckie przykrywane są ładnymi słówkami, mającymi złagodzić wydźwięk faktów. Drugi, o którym opowiadaliśmy szerzej w programie z redaktor Hanną Shen, jest terminem wprowadzanym przez komunistyczne Chiny w relacjach międzynarodowych (np. ze Stanami Zjednoczonymi), używanym również w kontekście Jedwabnego Szlaku. Ma na celu propagowanie chińskiej, agresywnej polityki zagranicznej. Sugeruje jakoby obie strony porozumienia wychodziły z niego z zyskami i działa na podświadomość odbiorcy, przekonując, że komunistyczne Chiny są godnym i uczciwym partnerem. Podczas, gdy prawda jest dokładnie odwrotna.

Gdy ponownie, świadomie przeczytamy wypowiedzi kanclerz Niemiec w jakże ciekawym świetle się objawiają? – Patriotyzm jest wtedy, gdy realizując niemiecki interes uwzględniamy też innych i akceptujemy sytuację, że Niemcy wyjdą z tego zwycięsko (win-win). – Czyż nie jest to nacjonalizm?

Szerzej komentowaliśmy te wydarzenia w piątkowym programie IPP NA ŻYWO.

 

Michał Szczukiewicz