Emmanuel Macron w artykule zatytułowanym “Na rzecz europejskiego Odrodzenia” wzywa do zmiany oblicza Europy. Chce zwołania w tym roku europejskiej konferencji, podczas której mają być przedyskutowane zmiany politycznie, w tym zmiany traktatów europejskich.

Prezydent Francji przedstawia swoją wizję Europy i jest to kolejny etap łączenia krajów europejskich w jedno centralnie kontrolowane państwo.

Emmanuel Macron wzywa do nadzoru nad wyborami w krajach europejskich oraz do cenzury Internetu. Prezydent Francji pisze:

“Proponuję utworzenie Europejskiej Agencji Ochrony Demokracji, która zapewni każdemu Państwu członkowskiemu europejskich ekspertów dla ochrony procesu wyborczego przed cyberprzestępczością i manipulacjami. W tym duchu niezależności musimy również zabronić finansowania europejskich partii politycznych przez obce mocarstwa. Musimy usunąć z Internetu, zgodnie z przepisami europejskimi, wszelkie przejawy mowy nienawiści i przemocy, ponieważ poszanowanie jednostki jest podstawą naszej cywilizacji godności.”

Macron chce także jednolitej polityki bezpieczeństwa i wspólnej policji granicznej:

”Musimy odnowić strefę Schengen: wszyscy ci, którzy chcą w niej uczestniczyć, muszą wypełnić zobowiązania odpowiedzialności (ścisła kontrola granic) i solidarności (jednolita polityka azylowa, z jednakowymi zasadami  przyjmowania i odmowy ). Wspólna policja graniczna i Europejski Urząd ds. azylowych, ścisłe obowiązki kontroli, solidarność europejska, do której przyczynia się każdy kraj pod zwierzchnictwem Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Wewnętrznego.”

Emmanuel Macron proponuje także wspólną politykę obronną – utworzenie europejskiego traktatu obrony i bezpieczeństwa oraz Europejskiej Rady Bezpieczeństwa z udziałem Wielkiej Brytanii.

Prezydent Francji postuluje również ścisłą kontrolę żywności i restrykcyjną politykę klimatyczną, czym miałyby się zająć dwie instytucje: Europejski Bank Klimatyczny i Europejska inspekcja sanitarna.

“Klimat musi być mandatem dla wszystkich naszych instytucji, od Banku centralnego do Komisji Europejskiej, od budżetu europejskiego, do planu inwestycyjnego dla Europy” – pisze Macron.

W dalszej perspektywie Macron mówi o połączeniu Europy i Afryki.

“Europa, która zamierza odgrywać rolę światową musi być ukierunkowana na Afrykę, z którą powinniśmy zawrzeć pakt przyszłości” – napisał francuski przywódca.

ZOBACZ KOMENTARZ do słów Macrona w Idź Pod Prąd TV: