Antoni Macierewicz

Antoni Macierewicz skomentował decyzję o przywróceniu generałowi Kraszewskiemu poświadczeń bezpieczeństwa.

Wczoraj Minister Koordynator Służb Specjalnych Mariusz Kamiński, działając z upoważnienia premiera Morawieckiego, uchylił decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa generałowi Jarosławowi Kraszewskiemu.

Antoni Macierewicz wypowiedział się w tej sprawie dla portalu TelewizjaRepublika.pl:

Moja wiedza na ten temat pozwala mi ocenić, że z jednej strony była decyzja merytoryczna – ta podjęta przez SKW, a z drugiej strony jest decyzja na szczeblu politycznym, która kieruje się innymi regułami. […] Fakty są bezsporne – mam więc pełne zaufanie w tej sprawie do Ministra Piotra Bączka i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.