Maciej Materka został szefem SKW

Maciej Materka został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Materka pracował dotychczas w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji jako dyrektor departamentu bezpieczeństwa.

Wcześniej pracował w Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

W 2010 roku, za rządów Donalda Tuska, Materka został pełnomocnikiem ds. kontroli przetwarzania danych

Materka jest kolejnym współpracownikiem Mariusza Błaszczaka, który przechodzi do resortu obrony.