Minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkeviczius zarejestrował w litewskim Sejmie rezolucję, w której wzywa do upamiętnienia w tym roku Tadeusza Kościuszki .

Linkeviczius wskazuje, że „Dziedzictwo historyczne Tadeusza Kościuszki ma nie tylko znaczenie symboliczne. Jest aktualne również w obecnej sytuacji geopolitycznej, gdy wrogie siły usiłują zniewolić wolny wybór państw, naruszyć jedność terytorialną i rozbić jedność wspólnoty transatlantyckiej.”

Minister apeluje do litewskiego Sejmu, rządu, samorządów i organizacji pozarządowych o upamiętnienie 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.