Lublin, 14.03.2016

Do Pana Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z Pańską wizytą w Lublinie chciałbym poinformować o skandalicznych działaniach władz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W moim przekonaniu czyny te mają znamiona dyskryminacji i prześladowań na tle światopoglądowym oraz religijnym.

Wspomniane działania Uniwersytetu rozpoczęły się po artykule w Gazecie Wyborczej oczerniającym chrześcijan, w szczególności studentów, będących członkami i sympatykami Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, którego jestem pastorem. Przedmiotem ataku Gazety Wyborczej była dyskusja pt. „Ewolucja a Bóg” zorganizowana przez studentów UMCS działających w chrześcijańskiej Fundacji Twój Ruch. Dzień po ukazaniu się artykułu, 28 listopada 2014, rektor UMCS, prof. Stanisław Michałowski, wezwał studentki i przerwał dotychczasową owocną działalność chrześcijańskiej Fundacji na uczelni.

Po kilku miesiącach studentki chrześcijanki współorganizowały debatę pomiędzy kreacjonistami a ewolucjonistami pt. „Skąd się wzięliśmy?” (zgodnie z wcześniejszą sugestią Rektora, aby były reprezentowane obie strony sporu), zapraszając na nią po dwóch profesorów z każdej opcji. Po kolejnej interwencji Gazety Wyborczej Rektor Michałowski w ostatniej chwili nie zgodził się na odbycie debaty na terenie UMCS (ostatecznie spotkania odbyły się na Uniwersytecie Przyrodniczym). Władze UMCS nie poprzestały na tym, ale rozpoczęły prześladowania dwóch studentek i jednej doktorantki, wszczynając przeciwko nim procesy dyscyplinarne o rzekome narażenie na szwank dobrego imienia uczelni poprzez wypowiedzi medialne m.in. dla Telewizji Republika i portalu wpolityce.pl oraz zarzucenie pracownikom uczelni wymuszania na studentce fałszywych zeznań. Po wielomiesięcznym procesie studentki zostały uniewinnione, a doktorantka jeszcze czeka na swój proces, który odbędzie się 23 marca 2016. W toku procesu dyscyplinarnego często wspominany i przedstawiany w złym świetle był Kościół Nowego Przymierza w Lublinie. W zeznaniach świadków w trakcie procesu pojawiały się informacje na temat tego, kto ze studentów uczęszcza na spotkania Kościoła i co mówi się na kazaniach. W mojej ocenie stanowi to pogwałcenie artykułu 25. Konstytucji RP, mówiącego o bezstronności władz państwowych w sprawach wyznaniowych.

W niniejszym liście opisałem tylko najważniejsze przejawy nadużyć władz UMCS, których ofiarami stali się członkowie i sympatycy Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Na życzenie Pana Ministra mogę przedstawić dalsze szczegóły. Liczę, że z uwagą pochyli się Pan Minister nad problemem dyskryminowania mniejszości wyznaniowych przez władze UMCS.

Z poważaniem

Pastor Paweł Chojecki

Redaktor naczelny miesięcznika i telewizji Idź Pod Prąd

Do wiadomości:

1. Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar

2. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro