Lewacki Guardian atakuje Idź Pod Prąd!

Przeczytasz tekst w ok. 2 min.

Lewicowe pismo brytyjskie Guardian napisało o Telewizji Idź Pod Prąd w artykule “Charity Commission looks into far-right groups’ work with homeless people” (“Komisja ds. dobroczynności sprawdza pracę skrajnie prawicowych grup z bezdomnymi”):

 

Idź Pod Prąd, a far-right media organisation that runs local community groups, also claims it is running a club helping Polish veterans in Stoke-on-Trent.
tłum: Idź Pod Prąd – skrajnie prawicowa organizacja medialna, która prowadzi grupy w lokalnych społecznościach również twierdzi, że prowadzi klub pomagający polskim weteranom w Stoke-on-Trent

The NOP and Idź Pod Prąd have networks and groups operating in the UK.
Narodowe Odrodzenie Polski i Idź Pod Prąd mają siatki i grupy działające w Wielkiej Brytanii

Idź Pod Prąd said their club in Stoke-on-Trent organised help for Polish veterans in the UK. It did not respond to a request for comment.
Idź Pod Prąd twierdziło, że ich klub Stoke-on-Trent organizował pomoc dla polskich weteranów w Wielkiej Brytanii. Nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.

 

W związku z tym wysłaliśmy żądanie sprostowania następującej treści:

W ramach sprostowania nieprawdziwej informacji prasowej prosimy o opublikowanie naszego komentarza do artykułu “Charity Commission looks into far-right groups’ work with homeless people”.

Stanowczo protestujemy przeciwko nazywaniu środowiska Idź Pod Prąd skrajnie prawicową organizacją. Jesteśmy chrześcijańskim, wywodzącym się z kościoła protestanckiego (Kościół Nowego Przymierza w Lublinie) środowiskiem głoszącym republikańskie wartości społeczeństwa obywatelskiego. Jesteśmy otwarci na przedstawicieli innych kultur i narodów podzielających chrześcijańskie, republikańskie i patriotyczne wartości. W naszych szeregach są przedstawiciele Żydów, Ukraińców, Francuzów, Austriaków, Amerykanów, Australijczyków, Kanadyjczyków, Czechów, Tajwańczyków itd.

Poważnym nadużyciem sztuki dziennikarskiej jest zestawianie nas w jednym szeregu z takimi organizacjami jak NOP, z którymi nie prowadzimy żadnych wspólnych działań, nie dzielimy wspólnych poglądów i jesteśmy przez nich zwalczani.

Przez pomoc weteranom rozumiemy pomoc w obchodzeniu polskich świąt patriotycznych. Np. Uroczystość upamiętnienia polskich lotników na cmentarzu w Newark 29 października 2017.

Na poprzedni atak środowisk lewackich i prorosyjskich w Wielkiej Brytanii z października 2017 odpowiedzieliśmy tym nagraniem:

Nagranie zostało wysłane do redakcji “The Guardian”.

Z poważaniem
pastor Paweł Chojecki
red. nacz. Telewizji Idź Pod Prąd

To kolejny atak na środowisko Idź Pod Prąd ze strony lewicy brytyjskiej. Poprzednio zaatakowany został jeden z komentatorów Idź Pod Prąd, Marian Kowalski, lider partii Ruch 11 listopada, gdy planował wizytę w Londynie w październiku 2017 (więcej: https://youtu.be/W_mNfQ1irqA)