Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców apeluje o zbieranie odcisków palców od wszystkich uchodźców. Miałoby to zapobiec oszustwom polegającym na używaniu wielu tożsamości i wyłudzaniu korzyści materialnych.

Przewodnicząca Urzędu – Jutta Cordt stwierdziła, że zbieranie odcisków palców powinno być odpowiedzialnością regionalnych biur migracyjnych.”Muszą zbierać odciski wszystkich rejestrujących się ludzi i porównywać je z bazą służb bezpieczeństwa, aby wykluczyć posiadanie wielu tożsamości w procedurze azylowej.” – stwierdziła Cordt.

W styczniu w Brunszwiku rozpoczęła działanie komisja mająca zbadać 300 przypadków wyłudzeń pomocy społecznej przez azylantów na kwtoę ok. pięciu milionów euro.