Jak informuje MSZ, polskie konsulaty w Kijowie, Charkowie, Lwowie, Łucku, Odessie i Winnicy wznowiły dzisiaj swoją działalność. Placówki zamknięto w związku z ostrzałem konsulatu w Łucku w ubiegłą środę.

MSZ podaje w komunikacie: „strona ukraińska podjęła niezbędne środki dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracownikom służby zagranicznej RP, jak i przedstawicielstwom dyplomatyczno-konsularnym RP na terenie całego kraju”.

Działalność urzędów na terenie Ukrainy może zostać ponownie zawieszona, jeśli sytuacja ulegnie pogorszeniu.