Centrum Eksperckie Kontrwywiadu, które zaczęło powstawać za poprzednich rządów, ale było wówczas bardzo przyjaznym i gościnnym miejscem dla służb rosyjskich, po oczyszczeniu i naprawieniu przez ekipę Antoniego Macierewicza, dostało ostatecznie akredytację NATO.

Powstanie Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO stanowiło inicjatywę Polski i Słowacji, przy udziale Chorwacji, Czech, Litwy, Niemiec, Rumunii, Słowenii, Węgier i Włoch.


Misją Centrum jest zwiększenie zdolności Sojuszu Północnoatlantyckiego do przeciwdziałania aktywności obcych służb wywiadowczych o różnym charakterze. CEK jest jedną z 24. takich jednostek NATO, ale jedyną, która będzie specjalizować się w zagadnieniach kontrwywiadowczych.

To kolejny milowy krok w wykonaniu zespołu ministra Macierewicza. Wrogie działania Chin i Rosji wobec Polski wreszcie zyskają godną ripostę – komentuje pastor Paweł Chojecki. Następne zadanie, które stoi przed ministrem Macierewiczem, to rozmieszczenie w Polsce broni atomowej.