Przeczytasz tekst w ok. < 1 min.

Przewodniczący Komunistycznej Partii Chin Xi Jinping na otwarciu Światowego Forum Ekonomicznego zapowiedział, że Chiny będą jeszcze aktywniej brać udział w zarządzaniu światową gospodarką. Namawiał do utrzymania transferu kapitału i wiedzy do Chin.

Xi Jinping wymienił kilka punktów swojej wizji gospodarki światowej.
“Po pierwsze trzeba wzmocnić koordynację polityki makroekonomicznej i wspólnie promować silny, zrównoważony, zbalansowany wzrost światowej gospodarki. Musimy zmienić wiodące siły i modele wzrostu w gospodarce globalnej i ulepszyć jej strukturę.[…]
Po drugie trzeba porzucić ideologiczne uprzedzenia i wspólnie podążać ścieżką pokojowego współistnienia i wzajemnych korzyści.[…]
Po trzecie trzeba zlikwidować różnice między krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się i wspólnie dać wzrost i dobrobyt wszystkim.[…]
Po czwarte wspólnie stawić czoła światowym wyzwaniom i razem stworzyć lepszą przyszłość dla ludzkości”.
Komunistyczny przywódca skrytykował zamykanie się w małych kręgach, odrzucanie, groźby i zastraszanie oraz nakładanie sankcji i izolację. Stwierdził, że trzeba odrzucić dyskryminujące i wykluczające standardy, reguły i systemy oraz znieść bariery w handlu, inwestycjach i w wymianie technologicznej.
Postulował wzmocnienie grupy G20, rozszerzenie roli Światowej Organizacji Zdrowia, reformę Światowej Organizacji Handlu i międzynarodowego systemu finansowego i monetarnego.
Apelował też o wypełnienie klimatycznego Porozumienia Paryskiego i wprowadzanie Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030.
Zapewnił też, że Chiny będą wciąż odgrywać aktywną rolę w międzynarodowej współpracy w sprawie COVID-19.
W szczycie ekonomicznym, który w tym roku odbywa się wirtualnie, nie bierze udziału nowy prezydent USA Joe Biden.