Grafolodzy zakończyli badanie dokumentów z teczek TW o pseudonimie „Bolek”.
Biegli z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie ustalili, że dokumenty znajdujące się w teczce personalnej i teczce pracy są autentyczne i były podpisywane przez Lecha Wałęsę.
Odręczne zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa zostało w całości napisane przez Lecha Wałęsę, podobnie jak 117 stron donosów oraz 17 pokwitowań odbioru pieniędzy.
Śledztwo zostało wszczęte w lutym 2016 roku w związku z publicznymi wypowiedziami Lecha Wałęsy, że materiały dotyczące tajnego współpracownika SB o pseudonimie „Bolek” odnalezione w domu byłego ministra spraw wewnętrznych PRL Czesława Kiszczaka zostały sfałszowane.