Prokuratura Regionalna w Szczecinie wszczęła śledztwo dotyczące działania piramidy finansowej, której członkami może być nawet 3,5 tysiąca osób. Chodzi o firmę Pay Trade International Club z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Przedstawiciele firmy gromadzili środki pieniężne różnych osób i zarządzali nimi, w celu obciążania ich ryzykiem w inny sposób, aniżeli udzielanie kredytów i pożyczek.
Za członkostwo w tym klubie biznesowym trzeba zapłacić kilka tysięcy złotych wpisowego. W zamian członek dostawał możliwość korzystania z porad prawnych, pośrednictwo w zakupie luksusowych samochodów, biletów na imprezy sportowe i wyjazdy zagraniczne. Jednocześnie przedstawiciele firmy wykorzystywali gromadzone środki do prowadzenia i propagowania systemu promocyjnego typu piramida. Osiągane przez członków korzyści były uzależnione przede wszystkim od wprowadzenia innych osób do systemu, a nie od sprzedaży produktów.

Eksperci ostrzegają, że działalność Pay Trade International Club przypomina sprawę Amber Gold. Postępowanie prowadzone jest wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Szczecinie.