Przeczytasz tekst w ok. < 1 min.

Kościół Nowego Przymierza w Lublinie wystosował do Telewizji Polskiej i Polskiego Radia ostateczne przedsądowe wezwanie do niezwłocznego usunięcia wpisów określających KNP „sektą”. Protestancki kościół żąda także opublikowania przeprosin oraz zapłaty zadośćuczynień pieniężnych za doznane krzywdy. W następstwie nagonki medialnej zaatakowano samochód jednego z pastorów kościoła – nieznani sprawcy wyryli na masce napis „Je*ać sekty”.

Zarówno TVP, jak i PR nie odpowiedziały na wcześniejsze pisma wzywające je do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych KNP, wystosowane 19 grudnia 2019 r. Z powodu braku odpowiedzi w dniu 18 lutego br. zostały im wysłane ostateczne przedsądowe wezwania do niezwłocznego usunięcia szkalujących wpisów, opublikowania przeprosin oraz zapłaty zadośćuczynień pieniężnych za doznane krzywdy.

Kilka tygodni po szeroko zakrojonej nagonce medialnej z października 2019 r. na legalnie działający kościół – 8 grudnia 2019 r. – doszło do motywowanego nienawiścią religijną ataku na samochód pastora Radosława Kopcia. Na masce samochodu nieznani sprawcy wyryli napis „Je*ać sekty” oraz zarysowali cały jego bok.

W kilku sprawach prowadzone są postępowania karne o nawoływanie do nienawiści na tle różnic wyznaniowych oraz o zniszczenie mienia.