1 sierpnia w godzinę „W” kluby #IPPTV wspólnie uczciły Pamięć Powstańców Warszawskich.