Kreacjonistyczny Przegląd Prasy
(tekst z 7.05.2018)

Mieczysław Pajewski
Założyciel Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego (PTKr)
Redaktor naczelny Problemów Genezy

Na temat teorii endosymbiozy Wikipedia tak mówi: „Teoria endosymbiozy – teoria stanowiąca, że mitochondria, plastydy (jak chloroplasty) i być może inne organella komórki eukariotycznej powstały na skutek endosymbiozy pomiędzy różnymi mikroorganizmami. Zgodnie z nią niektóre organella pochodzą od wolno żyjących bakterii, które dostały się do innych komórek jako endosymbionty. Mitochondria rozwinęły się więc z proteobakterii (w szczególności zaś z Rickettsiales, kladu SAR11 lub ich bliskich krewnych), chloroplasty zaś od sinic”.

Ten pogląd, że mitochondria pochodzą od alfaproteobakterii (w szczególności od rzędu Rickettsiales), został niedawno obalony, a wyniki badań w tej kwestii ogłoszono na stronie prestiżowego czasopisma Nature. Zespół uczonych badał drzewo rodzinne alfaproteobakterii i mimo że obejmuje ono dużą ilość rozmaitych organizmów, nie znaleziono żadnego bliskiego związku miedzy mitochondriami a Rickettsiales czy innymi badanymi mikrobami. Badano alfaproteobakterie pochodzące z różnych głębokości oceanów, zawsze więc można przypuszczać, że może żyją one nie tylko w oceanach i że tych właśnie badania nie uwzględniły. Thijs Ettema, ewolucjonista z Uniwersytetu w Uppsali w Szwecji, uważa jednak, że przodek mitochondriów wymarł i dlatego poszukiwania nieistniejącego dziś przodka musiały zakończyć się niepowodzeniem.

Od dawna wiadomo, że ewolucjoniści potrafią znakomicie wyjaśniać wszystkie swoje niepowodzenia.

Mieczysław Pajewski

źródła:
1) Joran Martijn, Julian Vosseberg, Lionel Guy, Pierre Offre & Thijs J. G. Ettema, „Deep mitochondrial origin outside the sampled alphaproteobacteria”, Nature (2018), doi:10.1038/s41586-018-0059-5. Received: 29 June 2017; Accepted: 02 March 2018; Published online: 25 April 2018.
2) Shawna Williams, „Mitochondria’s Bacterial Origins Upended. Contrary to some hypotheses, the organelles did not descend from any known lineage of Alphaproteobacteria, researchers find”, The Scientist, April 25, 2018; https://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/52429/title/Mitochondria-s-Bacterial-Origins-Upended/