Katolicki Uniwersytet w Georgetown w Waszyngtonie pozwolił działać na terenie uczelni organizacji proaborcyjnej. Organizacja Medical Students for Choice – stawia sobie za cel szkolenie z wykonywania aborcji. Organizuje między innymi praktyczne szkolenia z wykorzystaniem owoców, które symulują macicę – w taki sposób studenci poznają podstawy techniki próżniowej przerywania ciąży. Prezentowane są też tachniki aborcyjne stosowane w drugim trymestrze ciąży.

Organizacja TFP Student Action stworzyła petycję wzywająca władze uniwersytetu do usunięcia organizacji aborcyjnej z uczelni. Pod petycją podpisało się ponad trzynaście tysięcy osób. Akcja zakończyła się sukcesem. Klub aborcyjny został usunięty z listy organizacji działających na uczelni.

Wydarzenia w katolickim uniwersytecie w Waszyngtonie pokazują, że hierarchia katolicka coraz szybciej oddala się zarówno od swoich wiernych, jak i wcześniej głoszonych doktryn – komentuje pastor Paweł Chojecki.