Prowincja Ontario w Kanadzie przyjęła nowe prawo o rodzinie. Ustawa pod nazwą “Wszystkie rodziny są równe” mówi m.in., że pary jednopłciowe, a nawet grupy składające się trzech lub czterech osób – które zawrą umowę o poczęciu dziecka przez tzw. “matkę zastępczą” lub sztuczne zapłodnienie – będą prawnie uznani za rodziców dziecka. Wystarczy, że zawrą pisemną umowę. Nie będzie potrzebne – jak dotychczas – postanowienie sądu adopcyjnego.

Nowe prawo nakazuje również stosowanie terminologii neutralnej płciowo, jeżeli jest to możliwe.