Przeczytasz tekst w ok. < 1 min.

Na zjeździe młodzieżówki Unii Polityki Realnej w Brzesku w 2009 roku miało miejsce okolicznościowe spotkanie z Krzysztofem Bosakiem – wówczas w Lidze Polskich Rodzin. Po spotkaniu zwyczajowo młodzież z UPR robiła sobie pamiątkowe zdjęcie. Nagle grupa skupiona wokół Berkowicza zaczęła hajlować, co przedstawia wyżej umieszczone zdjęcie.

Skonsternowany Krzysztof Bosak i znaczna część młodzieży UPR, zaskoczeni prowokacją, odłączyli się od grupy Konrada Berkowicza, Dobromira Sośnierza, Marcina Chmielowskiego i innych hajlujących.

Już wtedy grupa ta należała do stronnictwa Janusza Korwin-Mikkego, który był w ostrym konflikcie z ówczesnymi władzami UPR i niebawem odszedł z partii.