Kreacjonistyczny Przegląd Prasy
(tekst z newslettera PTKr, 5.11.2018)

Mieczysław Pajewski
Założyciel Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego (PTKr)
Redaktor naczelny Problemów Genezy

Według raportu ogłoszonego 29 sierpnia 2018 roku większość uczniów szkół izraelskich nie uczy się o ewolucji, a izraelskie ministerstwo oświaty po cichu zachęca nauczycieli, by skupiali się na innych zagadnieniach biologicznych. Ministerstwo woli, by nauczyciele uczyli tak mało o ewolucji, jak to możliwe. Nauczyciele nie otrzymali żadnego przygotowania na ten temat i ministerstwo uważa, że byłoby lepiej, gdyby uczyli o innych sprawach.

Na lekcjach biologii w przedszkolu i niższych klasach szkoły podstawowej w ogóle nie wspomina się teorii Karola Darwina, że życie wyewoluowało ze wspólnego przodka, a w wyższych klasach szkoły podstawowej uczniowie stykają się jedynie ze wzmianką o tym w ramach ogólnych dyskusji. W szkołach średnich przeprowadzono cztery lata temu rewizję programu. Dawniej na egzaminach wstępnych było jedno pytanie na temat ewolucji. W nowym programie teoria wspólnoty pochodzenia została pominięta i zastąpiona lekcjami o przetrwaniu gatunków i o genetycznych modyfikacjach oraz adaptacjach wywołanych przez czynniki środowiskowe.

Kręgi laickie w Izraelu uważają, że teoria ewolucji jest fundamentalną częścią nauki, ale ministerstwo oświaty broni swego programu. W szkole średniej nauczanie zasad adaptacji do środowiska jest obowiązkowe, a teorii ewolucji można nauczać podczas lekcji do wyboru.

Badania Pew Research Center w 2016 roku pokazały, że ponad połowa Żydów izraelskich wierzy w ewolucję (53%). Ale między różnymi grupami religijnymi istnieją duże różnice. W ewolucję wierzy tylko 3% ultraortodoksyjnych żydów, 11% żydów neoortodoksyjnych i 35% tradycyjnych żydów. Wśród zeświecczonych Żydów 83% wierzy, że ludzie i inne organizmy ewoluowały w czasie. Spośród rosyjskojęzycznych Żydów odsetek ten sięga 80%. Większość Żydów aszkenazyjskich (o europejskim wyglądzie), bo 66%, wierzy w ewolucję, a tylko 39% Żydów sefardyjskich (pochodzących z Półwyspu Iberyjskiego) lub Żydów Mizrahi (arabskich Żydów). Jeszcze mniej, bo 37% izraelskich Arabów (chrześcijan i muzułmanów) wierzy w ewolucję.

Mieczysław Pajewski

Źródło:
Times of Israel Staff, „Israeli schools largely avoid teaching evolution – report”, The Times of Israel 30 August 2018, 8:03 am, https://www.timesofisrael.com/israeli-schools-largely-avoid-teaching-evolution-report/