W drugiej połowie stycznia Instytut Pamięci Narodowej ujawni informacje o aktach osobowych funkcjonariuszy SB oraz materiały operacyjne wyłączone z tzw. zbioru zastrzeżonego.

Wykaz kilku tysięcy dokumentów z tzw. zbioru zastrzeżonego zostanie udostępniony w internecie. Wśród opublikowanych dokumentów będą również akta osobowe osób publicznych.

Pełne odtajnienie zbioru zastrzeżonego odbędzie się 15 czerwca 2017 roku. Do końca marca służby wojskowe mają czas na przejrzenie dokumentów i zdecydowanie, które z nich zostaną objęte klauzulą tajności i nie dopuszczone do publikacji. Pozostałe akta, w tym te których nie zdążą przejrzeć funkcjonariusze służb zostaną udostępnione opinii publicznej.