Telewizja Idź Pod Prąd rozpoczyna nową akcję: #NoToEUArmy i #NieDlaArmiiUE.

Akcja ma związek z planami wyrażonymi przez Angelę Merkel i Emmanuela Macrona, dotyczącymi utworzenia armii Unii Europejskiej. Prezydent Francji stwierdził, że armia ta będzie bronić Europę między innymi przed USA. Do tego pomysłu nie odnieśli się krytycznie polscy politycy, a Mateusz Morawiecki stwierdził nawet, że jest skłonny zgodzić się na tę inicjatywę, jeśli pójdzie za tym wzrost wydatków państw członkowskich na obronność. Przypominamy, że Jarosław Kaczyński wielokrotnie wypowiadał się pozytywnie o armii europejskiej. Przytaczamy wypowiedź z Forum Ekonomicznego w Krynicy w 2011r.:

Stworzenie wspólnej armii przez Unię Europejską dałoby Brukseli status supermocarstwa porównywalnego z Waszyngtonem. Chcę, by Europa była supermocarstwem. Jestem eurorealistą i popieram silną Europę, zwłaszcza w aspekcie polityczno-militarnym.

Ciężko sobie wyobrazić budowę armii, która miałaby przeciwstawić się naszemu największemu sojusznikowi, czyli Stanom Zjednoczonym. Jesteśmy jednoznacznie przeciwni działaniom zmierzającym do likwidacji państw narodowych i budowie rządu globalnego. Dlatego rozpoczynamy akcję #NoToEUArmy.

Poniżej przedstawiamy grafikę, którą można ustawić jako zdjęcie w tle (wymiary na Twitter):

* * *

Idź Pod Prąd TV started a campaign against the #EUArmy.

On 19th of November, we have launched a new hashtag campaign #NoToEUArmy and #NieDlaArmiiUE.

This campaign is in connection with Angela Merkel and Emmanuel Macron’s plans of creating an EU army. President Macron stated that this army will defend Europe against enemies like the USA. Polish politicians didn’t criticize this idea and Mateusz Morawiecki even stated that he is inclined to agree to this initiative if it will be followed by an increase in defense spending of the member countries.

We can not accept the creation of an army that will counter our greatest ally the USA. We are categorically against such actions and therefore decided to launch the #NoToEUArmy campaign.