We współpracy z władzami wspólnot muzułmańskich hiszpańska policja wdraża program walki z radykalnymi islamistami. Program rozwijany w meczetach ma polegać na wyłapywaniu jednostek radykalnych i pomaganiu im we właściwej integracji z lokalnymi społecznościami.
W Hiszpanii, której ludność liczy ok. 47 mln osób, mieszka prawie 2 mln wyznawców islamu. Wielu z nich to nowi imigranci z Maroka i krajów Afryki Subsaharyjskiej. Z powodu bariery językowej i braków więzi z lokalną społecznością nie integrują się oni w nowym miejscu pobytu i są podatni na radykalizację i wpływ dżihadystów.
W Hiszpanii w 2015 roku wprowadzono czwarty stopień zagrożenia terrorystycznego. Od tego czasu aresztowano na terenie całego kraju 180 dżihadystów.