Urzędnicy warszawskiego ratusza nie zamierzają podpisać protokołu po kontroli CBA, dotyczącej reprywatyzacji w stolicy. Pani prezydent i jej zastępcy uważają, że zarzut CBA, jakoby były niedociągnięcia urzędników, jeśli chodzi o sprawowanie nadzoru nad polityką reprywatyzacyjną.

CBA zbadało 52 sprawy, do 12 zgłosiło zastrzeżenia i uwagi, w 3 przypadkach złożyło zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstw.

Czy czasy bezkarności przeróżnych gronkiewiczów III RP rzeczywiście się kończą?