Para podająca się za obywateli Belgii stawiła się do odprawy paszportowej do Dublina. Cudzoziemcy przedstawili do kontroli dokumenty znacząco odbiegające od przyjętych wzorów. Podróżni przyznali, że są obywatelem Algierii, ale nie posiadają dokumentów potwierdzających ich tożsamość i obywatelstwo. Odmówili złożenia wyjaśnień, w jaki sposób zdobyli sfałszowane belgijskie dokumenty.
Sąd postanowił, że obydwoje zostaną zatrzymani i umieszczeni w ośrodku strzeżonym, a nastepnie wydaleni z kraju z trzyletnim zakazem ponownego wjazdu do strefy Schengen.